Phone: 02-458-7157 , 081-561-3641 FAX: 02-458-7157 journeythailand2016@gmail.com
จดหมายข่าว ฉบับ มีนาคม 2015

จดหมายข่าว ฉบับ มีนาคม 2015

เมื่อวันที่ 20 – 21 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมาเราจัดสัมมนาร่วมกับพันธกิจน้ำพุอีกครั้งเพื่อจะช่วยเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำ โดยทีมงานจากต่างประเทศและกรุงเทพ ครั้งนี้นอกจากมีการสอนในหลายหัวข้อที่ให้ความเข้าใจที่ลึกขึ้นเกี่ยวกับความต้องการต่าง ๆ...