Phone: 02-458-7157 , 081-561-3641 FAX: 02-458-7157 journeythailand2016@gmail.com
จดหมายข่าว ฉบับ มิถุนายน 2017

จดหมายข่าว ฉบับ มิถุนายน 2017

ในช่วงสองเดือนที่ผ่านมามีการเปลี่ยนแปลงใหญ่เกิดขึ้นกับพันธกิจ คือการย้ายสำนักงาน จากที่เดิมคือ ที่ถนนสาทรที่พันธกิจได้ใช้เป็นเวลา 10 ปี ขอบคุณพระเจ้าสำหรับที่ใหม่ คือบ้านของดิฉันเอง แม้ว่าจะมีพื้นที่จำกัดมาก แต่ก็สามารถใส่โต๊ะคอมพิวเตอร์ และตู้เอกสารเหล็กได้ 1...