Phone: 02-458-7157 , 081-561-3641 FAX: 02-458-7157 journeythailand2016@gmail.com
จดหมายข่าว ฉบับ ตุลาคม-ธันวาคม 2019

จดหมายข่าว ฉบับ ตุลาคม-ธันวาคม 2019

สวัสดีค่ะ ขอรายงานความเคลื่อนไหวของพันธกิจ ให้ทราบในข่าวสารฉบับ ตุลาคม-ธันวาคม 2019 นี้นะค่ะ ดาวน์โหลด จดหมายข่าวฉบับเต็ม pdf file –> ข่าวสารพันธกิจ ตค-ธค-2019    ...
จดหมายข่าว ฉบับ มกราคม-มีนาคม 2019

จดหมายข่าว ฉบับ มกราคม-มีนาคม 2019

สวัสดีค่ะ ขอรายงานความเคลื่อนไหวของพันธกิจ ให้ทราบในข่าวสารฉบับ มกราคม-มีนาคม 2019 นี้นะค่ะ ดาวน์โหลด จดหมายข่าวฉบับเต็ม pdf file –>  ข่าวสารพันธกิจ-มค-มีค2019  ...
จดหมายข่าว ฉบับ ตุลาคม-ธันวาคม 2018

จดหมายข่าว ฉบับ ตุลาคม-ธันวาคม 2018

สวัสดีค่ะ ขอรายงานความเคลื่อนไหวของพันธกิจ ให้ทราบในข่าวสารฉบับ ตุลาคม-ธันวาคม 2018 นี้นะค่ะ สุขสันต์วันคริสตมาสและสวัสดีปี 2019 ทุกท่านค่ะ ดาวน์โหลด จดหมายข่าวฉบับเต็ม pdf file...
จดหมายข่าว ฉบับ มกราคม-กันยายน 2018

จดหมายข่าว ฉบับ มกราคม-กันยายน 2018

สวัสดีค่ะ พี่น้องที่เคยร่วมพระพรกับพันํกิจเส้นทาง ขอรายงานความเคลื่อนไหวของพันํกิจ ให้ทราบในข่าวสารฉบับนี้นะค่ะ ดาวน์โหลด จดหมายข่าวฉบับเต็ม pdf file...
จดหมายข่าว ฉบับ ธันวาคม 2017

จดหมายข่าว ฉบับ ธันวาคม 2017

จดหมายข่าวฉบับนี้เสร็จทันก่อนคริสตมาสพอดี ขอบคุณพระเจ้าสำหรับอีกปีที่ได้เห็นพระคุณและการทรงนำของพระองค์ อธิษฐานเผื่อด้วยค่ะที่พันธกิจจะเป็นพระพรสำหรับผู้ที่แสวงหาความช่วยเหลือในด้านที่เฉพาะเจาะจงนี้ต่อไป ดาวน์โหลด จดหมายข่าวฉบับเต็ม pdf file –> จดหมายข่าว...
จดหมายข่าว ฉบับ มิถุนายน 2017

จดหมายข่าว ฉบับ มิถุนายน 2017

ในช่วงสองเดือนที่ผ่านมามีการเปลี่ยนแปลงใหญ่เกิดขึ้นกับพันธกิจ คือการย้ายสำนักงาน จากที่เดิมคือ ที่ถนนสาทรที่พันธกิจได้ใช้เป็นเวลา 10 ปี ขอบคุณพระเจ้าสำหรับที่ใหม่ คือบ้านของดิฉันเอง แม้ว่าจะมีพื้นที่จำกัดมาก แต่ก็สามารถใส่โต๊ะคอมพิวเตอร์ และตู้เอกสารเหล็กได้ 1...