Phone: 02-458-7157 , 081-561-3641 FAX: 02-458-7157 journeythailand2016@gmail.com

พบความหวังและเสรีภาพในการดำเนินชีวิต

ได้ค้นพบตัวตนที่แท้จริงของเรา

เพราะว่าทุกคนมีบาดแผลที่แตกต่างกัน

ทำให้ชีวิตเปลี่ยนมาจากข้างใน

ช่วยคุณจัดการกับปมปัญหา

ช่วยคุณจัดการกับปมปัญหา ที่ส่งผลต่อความสัมพันธ์และประเด็นทางเพศ เป็นพันธกิจการสร้างสาวก ที่มีพระคริสต์เป็นศูนย์กลาง จุดเน้นของพันธกิจคือ การหายดีมาจากประสบการณ์กับพระเยซู เป็นกระบวนการที่ดำเนินอย่างต่อเนื่อง และต้องการผู้อื่นร่วมทางด้วยใน “เส้นทาง”นี้

<คลิกอ่าน เกี่ยวกับเรา>

คุณเคยรู้สึกแบบนี้ไหม?

เข้ากับคนยาก ไม่ชอบตัวเอง กลัวความสนิทสนม ติดเพื่อน หดหู่ใจ มีความโกรธหรือความกลัวที่รุนแรง รู้สึกสิ้นหวัง สับสน มีความอับอาย มีปัญหาการถูกล่วงละเมิด เสพติดเรื่องเพศ เช่นติดภาพลามกทางอินเตอร์เนท ฯลฯ โปรแกรมของเราอาจช่วยคุณได้!

<คลิกดู โปรแกรมของเรา>

ให้ความช่วยเหลือผ่านกลุ่มที่มีสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย

เราจัดเตรียมสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย เพื่อช่วยให้คุณสามารถเปิดเผยปัญหา ได้อย่างตรงไปตรงมา เป็นที่ซึ่งคุณจะรับพระคุณ และฤทธิ์อำนาจแห่งการเยียวยารักษาจากพระเจ้า พบความหวังและเสรีภาพ ในการดำเนินชีวิต

<คลิกดู ปฏิทินกิจกรรม>

ข่าวสารล่าสุดจากพันธกิจ

Download ข่าวสารพันธกิจ –> ข่าวสารพันธกิจ มค-มิย21