Phone: 02-458-7157 , 081-561-3641 FAX: 02-458-7157 journeythailand2016@gmail.com

จดหมายข่าว ฉบับ มกราคม-มิถุนายน 2021

สวัสดีค่ะ ขอรายงานความเคลื่อนไหวของพันธกิจ ให้ทราบในข่าวสารฉบับ มกราคม-มิถุนายน 2021 นี้นะค่ะ ดาวน์โหลด จดหมายข่าวฉบับเต็ม pdf file –> ข่าวสารพันธกิจ...

จดหมายข่าว ฉบับ มกราคม-ธันวาคม 2020

สวัสดีค่ะ ขอรายงานความเคลื่อนไหวของพันธกิจ ให้ทราบในข่าวสารฉบับ มกราคม-ธันวาคม 2020 นี้นะค่ะ ดาวน์โหลด จดหมายข่าวฉบับเต็ม pdf file –>...

จดหมายข่าว ฉบับ ตุลาคม-ธันวาคม 2019

สวัสดีค่ะ ขอรายงานความเคลื่อนไหวของพันธกิจ ให้ทราบในข่าวสารฉบับ ตุลาคม-ธันวาคม 2019 นี้นะค่ะ ดาวน์โหลด จดหมายข่าวฉบับเต็ม pdf file –> ข่าวสารพันธกิจ...

จดหมายข่าว ฉบับ ตุลาคม-ธันวาคม 2018

สวัสดีค่ะ ขอรายงานความเคลื่อนไหวของพันธกิจ ให้ทราบในข่าวสารฉบับ ตุลาคม-ธันวาคม 2018 นี้นะค่ะ สุขสันต์วันคริสตมาสและสวัสดีปี 2019 ทุกท่านค่ะ ดาวน์โหลด จดหมายข่าวฉบับเต็ม pdf file...

จดหมายข่าว ฉบับ มกราคม-กันยายน 2018

สวัสดีค่ะ พี่น้องที่เคยร่วมพระพรกับพันํกิจเส้นทาง ขอรายงานความเคลื่อนไหวของพันํกิจ ให้ทราบในข่าวสารฉบับนี้นะค่ะ ดาวน์โหลด จดหมายข่าวฉบับเต็ม pdf file...