Phone: 02-458-7157 , 081-561-3641 FAX: 02-458-7157 journeythailand2016@gmail.com

ขอบคุณพระเจ้าสำหรับช่วงอีสเตอร์ที่ผ่านมา ซึ่งตรงกับสงกรานต์พอดี ทำให้เราได้ฉลองสองเทศกาลใน เวลาเดียวกัน ทั้งการระลึกถึงการฟื้นคืนพระชนม์ของพระเยซูคริสต์ องคพ์ระผู้เป็นเจ้าของเรา และวันปีใหม่ของไทย

ปีนี้เราเพิ่งจบโปรแกรมเส้นทาง 6 สัปดาห์เมื่อวันที่ 10 เม.ย.ที่ผ่านมา ครั้งนี้มีผู้ร่วมโปรแกรมมากกว่าเดิม โดยส่วนตัวดิฉันตื่นเต้นดีใจที่เห็นการตอบรับจากคนรุ่นใหม่มากขึ้น พี่น้องสามารถอ่านคำพยานจากผู้ร่วมได้ในเนื้อหาฉบับนี้

ดาวน์โหลด จดหมายข่าวฉบับเต็ม pdf file –> จดหมายข่าว มี.ค.2017