Phone: 02-458-7157 , 081-561-3641 FAX: 02-458-7157 journeythailand2016@gmail.com

เมื่อวันที่ 20 – 21 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมาเราจัดสัมมนาร่วมกับพันธกิจน้ำพุอีกครั้งเพื่อจะช่วยเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำ โดยทีมงานจากต่างประเทศและกรุงเทพ ครั้งนี้นอกจากมีการสอนในหลายหัวข้อที่ให้ความเข้าใจที่ลึกขึ้นเกี่ยวกับความต้องการต่าง ๆ ในชีวิตวัยเด็กที่ไม่ได้รับการตอบสนอง

ดาวน์โหลด จดหมายข่าวฉบับเต็ม pdf file –> จดหมายข่าว มี.ค. 2015