Phone: 02-458-7157 , 081-561-3641 FAX: 02-458-7157 journeythailand2016@gmail.com

การรักษาเยียวยาบาดแผลในอดีตไม่ใช่ประสบการณ์ครั้งเดียวสั้น ๆ ที่ทำให้ทุกคนหายได้อย่างอัศจรรย์ จริงอยู่พระเจ้าทำการอัศจรรย์ได้ แต่เส้นทางสู่การหายดีเป็นกระบวนการที่ดำเนินไปตลอดชีวิต ส่วนสำคัญของการเดินในเส้นทางนี้คือนอกจากพระเยซูผู้เป็นศูนย์กลางแห่งการรักษาแล้ว พี่น้องในพระกายที่ร่วมเดินในเส้นทางเดียวกันมีส่วนสำคัญด้วย

ดาวน์โหลด จดหมายข่าวฉบับเต็ม pdf file –> จดหมายข่าว ต.ค. 2015