Phone: 02-458-7157 , 081-561-3641 FAX: 02-458-7157 journeythailand2016@gmail.com

สวัสดีค่ะ พี่น้องที่เคยร่วมพระพรกับพันํกิจเส้นทาง ขอรายงานความเคลื่อนไหวของพันํกิจ ให้ทราบในข่าวสารฉบับนี้นะค่ะ

ดาวน์โหลด จดหมายข่าวฉบับเต็ม pdf file –> ข่าวสารของพันธกิจJan-Sep2018