Phone: 02-458-7157 , 081-561-3641 FAX: 02-458-7157 journeythailand2016@gmail.com

สวัสดีค่ะ ขอรายงานความเคลื่อนไหวของพันธกิจ ให้ทราบในข่าวสารฉบับ ตุลาคม-ธันวาคม 2018 นี้นะค่ะ

สุขสันต์วันคริสตมาสและสวัสดีปี 2019 ทุกท่านค่ะ

ดาวน์โหลด จดหมายข่าวฉบับเต็ม pdf file –> ข่าวสารของพันธกิจ-Oct-Dec-2018