Phone: 02-458-7157 , 081-561-3641 FAX: 02-458-7157 journeythailand2016@gmail.com

สวัสดีค่ะ ขอรายงานความเคลื่อนไหวของพันธกิจ ให้ทราบในข่าวสารฉบับ ตุลาคม-ธันวาคม 2019 นี้นะค่ะ

ดาวน์โหลด จดหมายข่าวฉบับเต็ม pdf file –> ข่าวสารพันธกิจ ตค-ธค-2019