Phone: 02-458-7157 , 081-561-3641 FAX: 02-458-7157 journeythailand2016@gmail.com

สวัสดีค่ะ ขอรายงานความเคลื่อนไหวของพันธกิจ ให้ทราบในข่าวสารฉบับ มกราคม-มิถุนายน 2021 นี้นะค่ะ

ดาวน์โหลด จดหมายข่าวฉบับเต็ม pdf file –> ข่าวสารพันธกิจ มค-มิย21