Phone: 02-458-7157 , 081-561-3641 FAX: 02-458-7157 journeythailand2016@gmail.com

สนับสนุนพันธกิจ

“ขอขอบคุณสำหรับการสนับสนุนจากพี่น้องตลอดเวลาที่ผ่านมา ทั้งด้วยการอธิษฐานเผื่อและการถวายทรัพย์ โปรดระลึกถึงและสนับสนุนพันธกิจของเราต่อไป”


ธนาณัติ ระบุผู้รับ “พันธกิจเส้นทาง” ตู้ ป.ณ.34 บางขุนเทียน กรุงเทพ 10150

 


บัญชี “พันธกิจเส้นทาง” ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด
สาขา ถ.สาทร เลขที่บัญชี 101-231172-8