Phone: 02-458-7157 , 081-561-3641 FAX: 02-458-7157 journeythailand2016@gmail.com

คำพยาน

คำพยาน (Testimonies) จากบางท่านที่เคยเข้าร่วมโปรแกรมเส้นทาง

การเข้าโปรแกรมนี้ทำให้ฉันรู้ว่ายังมีคนอีกมากมายที่เดินไปบนเส้นทางเดียวกัน ฉันไม่โดดเดี่ยวที่ต้องเผชิญกับปัญหาตามลำพังอีกต่อไป

ช่วยดิฉันให้ “มองเห็น” ตัวเองชัดเจนขึ้นจากความจริงของพระเจ้า ทำให้ดิฉันเริ่มเห็นว่าตัวเองเป็นใคร ไม่ใช่แบบที่คิดเอง หรือที่คนอื่นบอกมาตลอดชีวิต

ช่วยผมให้เป็นตัวจริงอย่างที่พระองค์อยากให้เป็นมากขึ้น และให้อภัยผู้อื่นได้มากขึ้นด้วยเช่นกัน

ในคืนแรกขณะที่ดิฉันฟังทีมงานแต่ละคนเป็นพยานอย่างเปิดเผยเกี่ยวกับการต่อสู้กับปัญหาการเสพติดและความแตกสลายด้านอารมณ์หลากหลายรูปแบบของตนเอง  ดิฉันรู้สึกทึ่งในความซื่อตรงที่พวกเขากล้าเปิดเผยความอ่อนแอของตัวเองอย่างตรงไปตรงมาต่อหน้าคนอื่น ความกล้านี้ของพวกเขาเป็นเหมือนการเชื้อเชิญจากพระเจ้าให้ดิฉันกล้าเปิดเผยความมืดและความแตกสลายต่อคนอื่นและต่อพระเจ้าด้วยเช่นกัน  ดิฉันกลับมาจากการอบรมด้วยความกล้าและความเข้าใจใหม่ ๆ ว่าขณะที่ดิฉันกำลังเติบโตในการพูดความจริงเกี่ยวกับบาปและความแตกสลายของตัวเองกับพระองค์และกับคนอื่น พระองค์จะทรงช่วยดิฉันด้วยความเมตตาและความรักของพระองค์

ได้รับการเยียวยารักษาปัญหาลึก ๆ ที่อยู่ภายในจิตใจ ได้รู้ว่าพระองค์ทรงรักเรา และอยากให้เราหายดี ได้รับการรักษาปัญหาที่เกิดจากวัยเด็ก ซึ่งเกิดจากการถูกพ่อทำร้ายทั้งทางร่างกายและจิตใจ ปัญหาความสัมพันธ์ต่าง ๆ ที่มีก็มาจากบาดแผลของเราเอง และเวลานี้เราก็อยู่ในกระบวนการรักษาของพระเจ้า

ข้าพเจ้ากลับมาจากการอบรมด้วยความกล้า และความเข้าใจใหม่ ๆ ว่าขณะที่ข้าพเจ้า กำลังเติบโตในการพูดความจริงเกี่ยวกับบาปและความแตกสลายของตัวเองกับพระองค์และกับผู้อื่น พระองค์จะช่วยข้าพเจ้าด้วยความเมตตาและความรักของพระองค์

เป็นเครื่องมือหนึ่งที่สำคัญในการเป็นสาวกแท้เนื่องจากส่งเสริมและช่วยให้เราวางสัมภาระที่เคยแบกไว้ ไม่ว่าจะเป็นบาดแผล ความบาปหรือมุมมองความคิดแง่ลบที่เป็นอุปสรรคต่อการเติบโตและการมีความสัมพันธ์ที่สนิทสนมกับพระเจ้า

ก่อนที่ผมจะตัดสินใจเข้าร่วมอบรม ผมคิดว่าบาปที่ผมทำนั้น ผมสารภาพบาปกับพระเจ้าและได้รับการอภัย ไม่จำเป็นต้องไปสารภาพบาปกับคนอื่น สารภาพกับพระเจ้าก็พอแล้ว สุดท้ายผมก็ทำบาปเดิมๆอีกและรู้สึกผิดต่อพระเจ้า หลังจากที่ผมได้เข้าร่วมอบรม ความคิดของผมเปลี่ยนไป ผมเข้าใจพระธรรม ยากอบ 5:16 “เพราะฉะนั้นท่านจงสารภาพบาปต่อกันและกัน…” เมื่อผมเริ่มที่จะพูดความผิดบาปของผมต่อคนอื่นที่อยู่ในกลุ่ม มีคนเข้าใจผม ยอมรับผม และอธิษฐานเผื่อผม ทำให้เข้าใจมากขึ้นว่า ผมต้องการชุมชนของผู้เชื่อ

หลังจากการเข้าร่วมอบรม ทำให้ผมกับภรรยาเข้าใจกันมากขึ้น กล้าที่จะพูดความอ่อนแอและความบาปของเราต่อกัน เรียนรู้ที่จะยอมรับกันในแบบที่เราเป็น และคาดหวังว่าพระเจ้าจะนำการรักษาบาดแผลที่เกิดขึ้นในอดีตและนำเราเข้าสู่ความสมบูรณ์ของพระองค์ ทำให้ความสัมพันธ์ของเราทั้งสองคนดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ทำให้ผมรักภรรยามากขึ้น และผมเชื่อว่าภรรยาก็รักผมมากขึ้นด้วย ชีวิตคู่ของเรามีความสุขขึ้นมาก บรรยากาศในครอบครัวดีขึ้นด้วย

สิ่งที่ได้รับจากการเข้าร่วมโปรแกรม มันเกินค่าที่จะวัดได้จริงๆ เป็นการให้และแบ่งปันแบบตรงไปตรงมาจากทีมแบบไม่คิดค่าตอบแทน

“ปัญหาการเสพติดทุเลาลงไปมาก รู้สึกโปร่งใสมีที่ที่เราสามารถเล่าบาปของเราได้”